ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 26-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-12 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ09.20am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ02.26pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಭದ್ರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.45pm ರಾಹುಕಾಲ:1.46-3.16pm ದಿನವಿಶೇಷ: ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ08.08am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ02.00pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10.46-12.16pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಪಕ್ಷ ಪ್ರದೋಷಃ, ಉತ್ಸವ ಪೂರ್ವಾಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 25-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-11 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ10.047am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮಘಾ03.06pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ವೃಧ್ದಿ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.17am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.45pm ರಾಹುಕಾಲ:12.17-1.47 ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನಂ ಶ್ರೀಕಲಶಾರೋಹಣಂ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ09.20am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ 02.26pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:01.46-3.16pm ದಿನವಿಶೇಷ: (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 24-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-10 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ12.26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 03.59pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.17am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.44pm ರಾಹುಕಾಲ:03.17pm-4.47pm ದಿನವಿಶೇಷ:ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಪುರಶ್ಚರಣಾಂಗ ಜಪ ಪ್ರಾರಂಭ. ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 25-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ10.47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ03.06pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12.17am-1.47pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನಂ ಶ್ರೀಕಲಶಾರೋಹಣಂ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 3 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 23-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-9 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ02.16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುಷ್ಯ05.03pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.18am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.44pm ರಾಹುಕಾಲ:07.48am-09.18am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ12.26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ03.59pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03.17pm-04.47pm ದಿನವಿಶೇಷ:ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಪುರಶ್ಚರಣಾಂಗ ಜಪ ಪ್ರಾರಂಭ. (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-8 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4.17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 6:18pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-18am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:5.13-6.19pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 23-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ2.16pm ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 5.3pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7.37-9.13am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-21 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:28pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ7:42pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-18am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:9.14-10.50am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-04-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4:17pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು6:18pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:5.11-6.44pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -20 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8.46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ9.15pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-19am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:10.56-12.26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 21-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:28pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 7:42pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9.14-10.50am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 10 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-5 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚೌತಿ11:08pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 10:51pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:01:50-3:20pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ20-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ08.46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 09:15pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:49-12:19pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-4 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 1:30am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ12:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06-21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:12:26-2:2pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
19-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ1:8am
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 10:51pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 2:2-3:37pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 2 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-04-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-3 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 3:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 1:57am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06-22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-43pm ರಾಹುಕಾಲ:3:37-5:12pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ18-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 1:30am ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ12:27am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:26-2:2pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
This website can be best viewed Google Crome,Firefox, Internet Explorer 9 and above.
Designed & Maintained By hk-ngtech.com

© All rights reserved