ಶ್ರೀ ಸೋಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಪದವಿ ಮತ್ತು

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಶ್ಲೋಕ 3

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದ್ವಿತಿಯೋಧ್ಯಾಯಃ-ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಮಾ ಸ್ಮ ಗಮಃ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ತ್ವಯ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ | ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವೋತ್ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ || ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ನಪುಂಸಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಇದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಹೇ ಪರಂತಪ! ಹೃದಯದ ತುಚ್ಛವಾದ ಈ

20-11-2017  ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 04 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಬಿದಿಗೆ 09:36pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ 12:47am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-774

ನಾಮುತ್ರ ಹಿ ಸಹಾಯಾರ್ಥಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ತಿಷ್ಠತಃ | ನ ಪುತ್ರದಾರಾ ನ ಜ್ಞಾತಿಃ ಧರ್ಮಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಕೇವಲಃ || ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ೪-೨೩೯ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಪತ್ನಿ, ನೆಂಟರು ,ದಾಯಾದಿಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರರು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೊಂದೇ

ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ 262 ಚಿತ್ರದ ಲತೆಯಂತೆ ಅಚಂಚಲ (2-18-23 ರಿಂದ 30)

                             ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠವೆಂಬ ಮೋಕ್ಷಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಕ್‌ಶುದ್ಧಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ 152 ಬುದ್ಧಿಸಂವೇದನೆ

                                 ಚಿತ್ತವು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವೂ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಚಿತ್ತವು ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ? ಸಾಂಖ್ಯದರ್ಶನದ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಶ್ಲೋಕ 2

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದ್ವಿತಿಯೋಧ್ಯಾಯಃ-ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಕುತಸ್ತ್ವಾ ಕಶ್ಮಲಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ | ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟಮಸ್ವರ್ಗ್ಯಮಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನ || ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದನು- ಹೇ ಅರ್ಜುನ ! ನಿನಗೆ ಈ ಯುದ್ಧಾರಂಬದ ಈ ವಿಷಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೋಹವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು? ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-773

ನಾಪೇಕ್ಷಾ ನ ಚ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ನ ಪ್ರೀತಿರ್ನ ಚ ಸಂಗತಿಃ | ತಥಾsಪಿ ಹರತೇ ತಾಪಂ ಲೋಕಾನಾಮುನ್ನತೋ ಘನಃ || ಭಾಮಿನೀವಿಲಾಸ, ೧-೩೭ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಪೆಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಅಲ್ಲ. ಜೊತೆಗಾರನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮೋಡ ತನ್ನದೇ ಆದ

19-11-2017 ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 03 ಚ,ಮಾಸ : ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪದೆ 07:15pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧಾ 09:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಶ್ಲೋಕ 1

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದ್ವಿತಿಯೋಧ್ಯಾಯಃ-ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾವಿಷ್ಟಮಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಮ್ | ವಿಪೀದಂತಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಮುವಾಚ ಮಧುಸೂದನಃ || ಸಂಜಯನು ಹೇಳಿದನು-ಹೀಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಕಂಬನಿತುಂಬಿ ವ್ಯಾಕುಲ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನಾದ, ಶೋಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮಧುಸೂದನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ||೧|| (ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ