ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಧ್ಯಾಯ : ೧೦ ಶ್ಲೋಕ : ೧೪ | Shree bhagavadgeetha adyaya 10 verse 14 ಸರ್ವಮೇತದೃತಂ ಮನ್ಯೇ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ | ನ ಹಿ ತೇ ಭಗವನ್ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾ ನ ದಾನವಾಃ || ಹೇ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ- 14/11/16 | Daily Panchanga ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೆ 1938 ಸಂವತ್ಸರ : ದುರ್ಮುಖ ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಋತು :  ಶರತ್ ಚ,ಮಾಸ : ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಪೂರ್ಣಿಮಾ  07:22pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ04:27 pm

ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಧ್ಯಾಯ : ೯  ಶ್ಲೋಕ : ೩೩ | Shree Bhagavadgeeta Abhiyaana Chapter 9 Verse 33 ಕಿಂ ಪುನರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಪುಣ್ಯಾ ಭಕ್ತಾ ರಾಜರ್ಷಯಸ್ತಥಾ | ಅನಿತ್ಯಮಸುಖಂ ಲೋಕಮ್ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಜಸ್ವ ಮಾಮ್ || ಮತ್ತೆ

Daily Panchaanga  | ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ- 30/10/16 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೆ 1938 ಸಂವತ್ಸರ : ದುರ್ಮುಖ ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಋತು :  ಶರತ್ ಚ,ಮಾಸ : ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ :ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಚಿತ್ತ 6:32am

Daily Subhashita 375 | ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ ೩೭೫ ಆತ್ಮಾ ಜೇಯ: ಸದಾ ರಾಜ್ಞಾ ತತೋ ಜೇಯಾಶ್ಚ ಶತ್ರವ:| ಅಜಿತಾತ್ಮಾ ನರಪತಿ: ವಿಜಯೇತ ಕಥಂ ರಿಪೂನ್|| ಮಹಾಭಾರತ, ಶಾಂತಿಪರ್ವ ೧೨ -೧೨ ರಾಜನು ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ- 29/10/16 | Daily Panchang ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೆ 1938 ಸಂವತ್ಸರ : ದುರ್ಮುಖ ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಋತು :  ಶರತ್ ಚ,ಮಾಸ : ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ :ಚತುರ್ದಶಿ 8:40pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಚಿತ್ತ

Shree Gangadharendra Saraswati Swamiji unveiled the new Shree Matha website http://swarnavalli.in live at Bengaluru on 27th October 2016 in Jayanagar.  

Shree Swamiji Address Gitajayanti Saptaha

Gitajayanti Saptaha @ Bengaluru on 27/10/2016. Shree Gangadharendra Saraswati Swamiji addressed the volunteers & followers on the importance of understanding Shree Bhagavadgeeta’s meaning and adopting them into our lives.