ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಹುಲೇಕಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೩೦-೧೨-೨೦೧೭ ರಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ

                                    ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೇನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಉಮ್ಮಚಗಿ ಶ್ರೀಮಾತಾ

                               ’ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು

                       ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಹಾರಸಂಪತ್ತು, ಧನಸಂಪತ್ತು, ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸರ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಇವು ಮೂರೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ

                          ’ಸೇವಾಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದುದು, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು ಕೂಡ. ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೂ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಪಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ

                                  ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಹುಲೇಕಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನವು ದಿನಾಂಕ

                                  ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಾವವು ಪ್ರಾಸ, ಲಯ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂರ್ತವಾಗುವುದು ಕಾವ್ಯ. ಕವನದ ಮೊದಲ ಗುಣವೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ವಿಷಯ ಸನ್ನಿದಿಗಿಂತ ಮಸಣ ಸನ್ನಿಧಿ ಲೇಸು | ವಿಷದೂಟಕ್ಕಿಂತ ಪೋಷಿತವೇಲೇಸು, ತೃಷಿ ಕನಲೆ ಜೀವ ಬಿಸಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹುಳು ಶಿಶು ಪಿಶಾಚಿಯ ಕೈಗೆ- (ಮಂಕುತಿಮ್ಮ) ಭೋಗದಾಸೆಯೆಂಬ ವಿಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಷಯಗಳ ಸುಖ ತುಂಬಾ ಕೇಡು. ಅದು ಮಸಣ ಸನ್ನಿಧಿಗಿಂತ (ಮರಣಕ್ಕಿಂತ)

                      ’ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿಗೆ ತರಲು, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು, ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಡಾ|| ವಿನಾಯಕ

                         ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ನೆಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮುಖಮುದ್ರೆ, ಧ್ವನಿ, ನಡಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರೊಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷರೆಂಬುದನ್ನು