ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ- 26/10/16 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೆ 1938 ಸಂವತ್ಸರ : ದುರ್ಮುಖ ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಋತು :  ಶರತ್ ಚ,ಮಾಸ : ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ : ಏಕಾದಶಿ 2:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಹುಬ್ಬ ರಾ 1:04am

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ – 25-10-2016 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೆ 1938 ಸಂವತ್ಸರ : ದುರ್ಮುಖ ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಋತು :  ಶರತ್ ಚ,ಮಾಸ : ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ : ದಶಮಿ 01:13pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಮಘಾ9:32pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ :

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 24-10-2016 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೆ 1938 ಸಂವತ್ಸರ : ದುರ್ಮುಖ ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಋತು :  ಶರತ್ ಚ,ಮಾಸ : ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ : ನವಮಿ12:30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಆಶ್ಲೇಷಾ8:32pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಸ್ವಾತಿ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ- 23/10/16 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೆ 1938 ಸಂವತ್ಸರ : ದುರ್ಮುಖ ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಋತು :  ಶರತ್ ಚ,ಮಾಸ : ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ12:28pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಪುಷ್ಯ 8:28pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ :