ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 21 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ : ಚತುರ್ಥಿ 7:00pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:  ಮಘ 2:16am

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 20 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ : ತದಿಗೆ 09:32pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ 03:54am

ವರಂ ಪರ್ವತದುರ್ಗೇಷು ಭ್ರಾಂತಂ ವನಚರೈಃ ಸಹ | ನ ಮೂರ್ಖಜನಸಂಪರ್ಕಃ ಸುರೇಂದ್ರಭವನೇಷ್ವಪಿ ||  -ನೀತಿಶತಕ-೧೨  ಮೂರ್ಖರ ಜೊತೆಗೆ  ಸಕಲ ವೈಭೋಗೋಪೇತ ದೇವೇಂದ್ರನ ಅರಮಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಕಾಡುಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಡನೆ ದುರ್ಗಮವಾದ ಗಿರಿಕಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವುದೇ ಲೇಸು.{ಮೂರ್ಖರ ಸಹವಾಸ ಅಸಾಧ್ಯ} (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 19 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ : ಬಿದಿಗೆ 12:38am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು 08:48am

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 18 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಹುಣ್ಣಿಮೆ 07:54am ಪಾಡ್ಯ 08:14pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 17 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಚತುರ್ದಶಿ 11:45pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರಾ 02:53pm

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು : ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 11 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ 02:44am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 01:47am

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು : ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 10 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಸಪ್ತಮಿ 02:44am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 01:09am

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು : ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 09 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಷಷ್ಠಿ 01:55am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ 11:46pm

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು : ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 08 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಪಂಚಮಿ 12:24am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠಾ 09:42pm